Skip to main content

Voor professionals

Supervisie

Supervisie is gericht op bewustwording en inzicht in het professioneel handelen en dit duurzaam verbeteren. Dit gebeurt meestal in contexten waarin professionele vaardigheden, attitude en ethiek van groot belang zijn, zoals in de gezondheidszorg, onderwijs, sociaal werk, psychotherapie, management en bestuur. Door te reflecteren op de persoonlijk-professionele beroepshouding, op de profilering binnen de functie, de bestaande context en de parallelprocessen die zich voordoen met de doelgroep, het team of de organisatie. De supervisant bepaalt de inhoud van de gesprekken, middels een reflectieverslag en een inbreng gebaseerd op een werkervaring.

Lees meer

Coaching

Coaching is persoonlijke begeleiding en ondersteuning waarbij een coach individuen, teams of groepen helpt om specifieke doelen te bereiken, hun prestaties te verbeteren, vaardigheden te ontwikkelen en persoonlijke groei te bevorderen. Het doel van coaching is om mensen te helpen hun potentieel te realiseren en positieve veranderingen in hun professionele of persoonlijke leven aan te brengen.

Coaching is gericht op het bereiken van specifieke doelen. Dit kan variëren van het verbeteren van leiderschapsvaardigheden tot het bereiken van werk-gerelateerde doelen, het verminderen van stress, het vergroten van zelfvertrouwen of het bevorderen van een gezonde levensstijl.

Lees meer
Begeleide intervisie door Gorry Cleven of via ME-We E-learning biedt structuur, overzicht en inzicht door reflectie op het eigen handelen

Toolbox

De ME Toolbox bestaat uit een waaier van werkvormen en methodieken die van belang zijn in de individuele begeleiding. Werkvormen die je kunt toepassen tijdens coaching, counselling, therapie. Denk hierbij een de basisprincipes vanuit de transactionele analyse, de interactie dynamiek tussen mensen.
Lees meer

Bespreek de mogelijkheden voor jouw