Skip to main content

Voor professionals

Leersupervisie

Naast de online trainingen bieden we begeleidingstrajecten aan ten behoeve van registratie als coach, supervisor of therapeut. We voldoen aan de kwaliteitseisen van meerdere beroepsverenigingen. Neem daarover gerust contact.

Daarnaast verzorgen we voor medewerkers in meerdere organisaties begeleiding. Dat kan in het kader van L&D beleid, HR beleid of opleidingsbeleid. Vaak gaat het dan om coaching, teambegeleiding, supervisie en begeleide intervisie. Waar wenselijk denken we graag met bedrijven mee.

Plan koffiemoment

Organisatie begeleiding

Daarnaast verzorgen we voor medewerkers in meerdere organisaties begeleiding. Dat kan in het kader van L&D beleid, HR beleid of opleidingsbeleid. Vaak gaat het dan om coaching, teambegeleiding, supervisie en begeleide intervisie. Waar wenselijk denken we graag met bedrijven mee.

Bedrijven weten ons te vinden als medewerkers dreigen uit te vallen, onvoldoende uit de verf komen of in de samenwerking vastlopen. Soms zijn levensfase of carrière perspectief aan de orde. Of heeft er een incident plaatsgevonden waarvoor niet alleen opvang nodig is maar ook een ondersteunend leertraject.

Plan koffiemoment

Is coaching iets voor mij?

Medewerkers die zelfstandig met een vraag komen leggen we de vraag voor of het bedrijf waar zij werkzaam zijn wil bijdragen in de kosten. Het is onze ervaring dat veel bedrijven daartoe bereid zijn. Medewerkers komen bijvoorbeeld met de volgende vragen: 

  • Beter leren hanteren van grenzen
  • Mijn emoties meer in de hand houden
  • Zit ik hier nog op mijn plek?
  • Ik hou geen energie meer over na een werkdag
  • Na een burn-out wil ik niet in dezelfde valkuilen terecht komen
  • Er is de afgelopen jaren veel gebeurt in mijn leven, op het werk heb ik steeds een korter lontje
  • Ik ben teveel een pleaser
Plan koffiemoment

Bespreek de mogelijkheden voor jouw