Intervisie methodiek

In deze training leer je de basis van de intervisie methodiek. Je volgt deze training alleen, samen met je intervisiegroep of met je collega’s. Intervisie kent een vaste structuur met een variatie een intervisiemethoden. 

Gedurende vier maanden krijg je maandelijks informatie waar je in de praktijk mee aan de slag kunt. Je kunt de informatie meteen toepassen en vragen stellen via een gezamenlijk online platform.

Begeleide intervisie training

Deze praktische training vindt plaats in de vorm van een intervisie. Je ontvangt alle informatie uit de intervisie methodiek. Je volgt deze training samen met je intervisiegroep of collega’s. Je kunt je inschrijven voor een open groep die start bij 4 deelnemers. Tijdens de bijeenkomsten van 3 uur ervaar je telkens een intervisie methodieken aan den lijve.

Training intervisie begeleider

In deze training leer je intervisie te begeleiden en te implementeren binnen je organisatie. Naast de basis structuur van de intervisie methodiek, leer je over parallelprocessen en groeps- en teamontwikkeling. Je leert open vragen, verhelderende en verdiepende vragen te stellen. Je maakt kennis met 6 verschillende intervisie methodes die we toepassen in 3 begeleide intervisies. Je oefen in de praktijk en we staan stil bij je rol als intervisie begeleider in 3 sessies intervisie over intervisie.

Teamraster

Als team vertrouwen we elkaar niet, er worden machtsspelletjes gespeeld. Het voelt erg onveilig. Onze klanten spelen ons uit tegen elkaar. De samenwerking is ver te zoeken. Het is ieder voor zich. Het ziekteverzuim is meer dan gemiddeld. In deze online training leer je de basis van het teamraster. Dit model combineert teamontwikkeling met formele en informele processen. 

Team identiteit

Als team werken we hard. Ieder is met de eigen taken bezig. We missen de samenhang en de verbinding met elkaar. We hebben te maken met een sterke doorstroming van het personeel. 

In deze online training sta je stil bij de visie van je team en organisatie. Hoe past dit bij de professionele identiteit van elke medewerker. Waar liggen talenten die nog niet ingezet worden? Is er een gezamenlijke ambitie? Kunnen de talenten van de medewerkers daarin van betekenis zijn of ontwikkeld worden.

Professioneel leiderschap

Als leider werk ik te hard, waardoor ik voor de troepen vooruit loop en teleurgesteld ben ik het behaalde resultaat. Ik mis de aansluiting met mijn team en mijn organisatie. De verbinding met elkaar is ver te zoeken . Ik loop te vaak leeg op mijn werk. 

In deze online training sta je stil bij jezelf. Je denken, voelen en handelen verbind je aan je waarden. Van waaruit handel je vanuit je zelf en waar ben je trouw aan. Waar voldoe je aan op wilskracht en vanuit visie. Wat beheerst je agenda en waar ga je voor?

Neem contact op