Intervisie methodiek

In deze training leer je de basis van de intervisie methodiek. Je volgt deze training alleen, samen met je intervisiegroep of met je collega’s. Intervisie kent een vaste structuur met een variatie een intervisiemethoden. 

Gedurende vier maanden krijg je maandelijks informatie waar je in de praktijk mee aan de slag kunt. Je kunt de informatie meteen toepassen en vragen stellen via een gezamenlijk online platform.

Begeleide intervisie training

Deze praktische training vindt plaats in de vorm van een intervisie. Je ontvangt alle informatie uit de intervisie methodiek. Je volgt deze training samen met je intervisiegroep of collega’s. Je kunt je inschrijven voor een open groep die start bij 4 deelnemers. Tijdens de bijeenkomsten van 3 uur ervaar je telkens een intervisie methodieken aan den lijve.

Training intervisie begeleider

In deze training leer je intervisie te begeleiden en te implementeren binnen je organisatie. Naast de basis structuur van de intervisie methodiek, leer je over parallelprocessen en groeps- en teamontwikkeling. Je leert open vragen, verhelderende en verdiepende vragen te stellen. Je maakt kennis met 6 verschillende intervisie methodes die we toepassen in 3 begeleide intervisies. Je oefen in de praktijk en we staan stil bij je rol als intervisie begeleider in 3 sessies intervisie over intervisie.

Teamraster

Een volgende stap zetten in de samenwerking. Samen bekijken waar een volgende ontwikkelstap gezet kan worden. Zicht krijgen op de formele en informele kant van samenwerken. Het teamraster biedt een helder een kader om samen in gesprek te gaan

Teamcoaching

In deze online training sta je stil bij de samenwerking in teams en hoe ieder teamlid het beste uit de verf kan komen. Je leert een analyse te maken van teams aan de hand van formele en informele processen. Hoe je als teamcoach een rol kunt spelen in de ontwikkelwensen van een team, een organisatie of medewerkers. 

Professioneel leiderschap

In deze online training sta je stil bij jezelf en je leiderschapskwaliteiten. Vanuit welke ervaring, kennis en waarden ben je aan het werk?  Waar ben je vaardig en gedreven in, wat maakt je onzeker of geïrriteerd? Welke stap helpt je bij je ontwikkeling? 

Neem contact op