Skip to main content

We trainingen

Begeleide intervisie training

Deze praktische training vindt plaats in de vorm van een intervisie. Je ontvangt alle informatie uit de intervisie methodiek. Je volgt deze training samen met je intervisiegroep of collega’s. Je kunt je inschrijven voor een open groep die start bij 4 deelnemers. Tijdens de bijeenkomsten van 3 uur ervaar je telkens een intervisie methodieken aan den lijve.

Training intervisie begeleider

In deze training leer je intervisie te begeleiden en te implementeren binnen je organisatie. Naast de basis structuur van de intervisie methodiek, leer je over parallelprocessen en groeps- en teamontwikkeling. Je leert open vragen, verhelderende en verdiepende vragen te stellen. Je maakt kennis met 6 verschillende intervisie methodes die we toepassen in 3 begeleide intervisies. Je oefen in de praktijk en we staan stil bij je rol als intervisie begeleider in 3 sessies intervisie over intervisie.

Teamraster

Een volgende stap zetten in de samenwerking. Samen bekijken waar een volgende ontwikkelstap gezet kan worden. Zicht krijgen op de formele en informele kant van samenwerken. Het teamraster biedt een helder een kader om samen in gesprek te gaan

Begeleide intervisie door Gorry Cleven of via ME-We E-learning biedt structuur, overzicht en inzicht door reflectie op het eigen handelen

Neem contact op