Skip to main content

Trainingen

Me trainingen

In de ME trainingen staat je eigen ontwikkeling en identiteit centraal. Hoe ben je geworden wie je bent? Hoe ziet je kracht- en spanningsveld eruit? Waarin wil je je ontwikkelen? Hoe ga jij daar komen?

In de online leeromgeving kom je opdrachten tegen om te doen, om daarover in gesprek te gaan en feedback te organiseren. Het is mogelijk de ME  trainingen te combineren met online of fysieke coaching.

We trainingen

In de WE trainingen staat leren van elkaar en samenwerking centraal. Deze trainingen omvatten online individueel deel, een online groepsdeel en online coachmomenten. In alle trainingen staat je rol als professional centraal, je ontwikkeling binnen functie, een team of organisatie. Aspecten van samenwerking en leiding nemen. Er vanuit gaande dat je goed verbinding met anderen kunt maken als je goed in verbinding staat met jezelf.

Alle trainingen kunnen in-company, online, fysiek of in een optimale blend aangeboden worden.

ME-toolbox

De ME-Toolbox is in ontwikkeling. De lancering verwachten we in 2023

WE-toolbox

De WE Toolbox omvat de methodieken en werkvormen die ten grondslag liggen aan de het teamspel TEAMRASTER en het boek “Teams in welzijn en gezondheidszorg” Het boek is nog verkrijgbaar, het spel is momenteel uitverkocht en zal eind 2022 met een update beschikbaar komen.

Neem contact op