Skip to main content

Trainingen

Supervisie, intervisie, coaching

Training intervisie begeleider

In deze training leer je intervisie te begeleiden en te implementeren binnen een organisatie. De training is opgedeeld in 3 delen. Je start met een eerste online deel waarin je zelfstandig de volgende aspecten doorneemt:

 • de intervisie structuur
 • de voorwaarden
 • reflectie binnen intervisie
 • verdiepende vragen
 • je rol als intervisiebegeleider
 • 2 werkvormen
 • 2 intervisie methoden
  • de incidentmethode
  • de roddelmethode

Training Teamcoaching en organisatiedynamiek

Momenteel is deze training in herontwikkeling. Ten grondslag aan deze training lag het boek Teams in welzijn en gezondheidszorg. (BSL 2008) Actuele inzichten worden verwerkt in de herontwikkeling van deze training en het tramraster.

We starten met een introductie op teams en teamontwikkeling, daarin komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Teamfasen en teamthema’s
 • Basisbehoeften binnen teams en de samenwerking
 • De fasen van teams en passende interventies binnen teamcoaching
 • Het bouwen aan vertrouwen en samenwerking binnen teams, boven en onderstroom

Teamdiagnose. Wat speelt er in een team en wat is van belang in de contractering?

Online Training Intervisie Begeleiding
Teamcoaching, teamontwikkeling

Training Parallelprocessen

Deze training biedt de kennis en vaardigheden aan professionals in een-op-een begeleiding, teamcoaching en organisatieontwikkeling die nodig zijn om parallelprocessen te herkennen en te begrijpen in verschillende contexten. Deelnemers zullen leren hoe ze deze processen kunnen herkennen en effectief kunnen omgaan met de impact ervan.

Training ervaringsgerichte werkvormen

De training ervaringsgerichte werkvormen is gericht op het ontwikkelen van vaardigheden en inzichten door middel van actieve en ervaringsgerichte leeractiviteiten. Centraal in ervaringsgerichte werkvormen staan het ontdekken, bewustwording en inzicht, door te doen. Ervaringsgericht werken is een benadering die de nadruk legt op leren en ontwikkelen door middel van directe ervaringen, actie en reflectie. Het is gebaseerd op het idee dat mensen het meest effectief leren wanneer ze betrokken zijn, in actie zijn wanneer ze de kans krijgen om te reflecteren op hun ervaringen. Ten grondslag aan de training ligt het boek In Scène. Dramatherapie en ervaringsgerichte werkvormen (BSL 2004) en het artikel De kracht van ervaren (Tijdschrift voor Begeleidingskunde 2016).

parallelprocessen
Supervisie, intervisie, coaching
Een kaartspel voor intervisie

Training Stralend falen Intervisiemethode

Deze training biedt de kennis en vaardigheden aan professionals in een-op-een begeleiding, teamcoaching en organisatieontwikkeling die nodig zijn om parallelprocessen te herkennen en te begrijpen in verschillende contexten. Deelnemers zullen leren hoe ze deze processen kunnen herkennen en effectief kunnen omgaan met de impact ervan.

Neem contact op