Skip to main content

Trainingen

Supervisie

Supervisie

Supervisie is gericht op bewustwording en inzicht in het professioneel handelen en dit duurzaam verbeteren. Dit gebeurt meestal in contexten waarin professionele vaardigheden, attitude en ethiek van groot belang zijn, zoals in de gezondheidszorg, onderwijs, sociaal werk, psychotherapie, management en bestuur. Door te reflecteren op de persoonlijk-professionele beroepshouding, op de profilering binnen de functie, de bestaande context en de parallelprocessen die zich voordoen met de doelgroep, het team of de organisatie. De supervisant bepaalt de inhoud van de gesprekken, middels een reflectieverslag en een inbreng gebaseerd op een werkervaring

Intervisie

Intervisie is een gestructureerde collegiale methode van ontwikkelingsgericht leren waarbij professionals in een vergelijkbaar vakgebied elkaar ondersteunen, bevragen en feedback geven om hun professionaliteit te verbeteren. In intervisie nemen collega’s een gelijkwaardige rol op zich om elkaar te helpen groeien en leren.

Intervisie
coaching

Coaching

Coaching is persoonlijke begeleiding en ondersteuning waarbij een coach individuen, teams of groepen helpt om specifieke doelen te bereiken, hun prestaties te verbeteren, vaardigheden te ontwikkelen en persoonlijke groei te bevorderen. Het doel van coaching is om mensen te helpen hun potentieel te realiseren en positieve veranderingen in hun professionele of persoonlijke leven aan te brengen.

Parallelprocessen

Parallelprocessen zijn fenomenen, gedrag of emoties, die optreden wanneer bepaalde patronen, dynamieken of gedragingen in één context of situatie zich herhalen in een andere context of situatie. Dit gebeurt meestal onbewust en kan van invloed zijn op diverse interacties en systemen. Parallelprocessen komen vaak voor in verschillende professionele en interpersoonlijke situaties.

parallelprocessen

Neem contact op