Me trainingen

In deze training onderzoek je stapsgewijs je levensverhaal, je ontwikkeling. Je kijkt opnieuw naar belangrijke gebeurtenissen in je leven, keuzes die je hebt gemaakt, je studie en loopbaan ervaringen. Maar ook naar je sociale, emotionele en lichamelijke ontwikkeling.

Je gaat daarover in gesprek en we helpen je daarbij feedback te organiseren. Hierdoor krijg je zicht op hoe je geworden bent wie je bent en waar je voor staat.

We trainingen

In deze training leer je de basis structuur van de intervisie methodiek. Je leert over de verschillende rollen in intervisie. Wat je kunt doen om in de intervisie diepgang op gang te brengen. Tevens maak je kennis met 6 verschillende intervisie methodes  die je meteen kunt toepassen.

ME-toolbox

In deze training zijn alle handvatten terug te vinden gericht op de ME identiteit. De toolbox wordt momenteel herzien en zal eind 2021 beschikbaar zijn. Binnenkort meer.

WE-toolbox

In deze training zijn alle werkvormen verzameld die te maken hebben met de ontwikkeling WE identiteit. De toolbox is momenteel in revisie. Eind 2021 komt deze beschikbaar. Binnenkort meer.

Neem contact op