Skip to main content

Training Teamcoaching

Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
285
Begin

Welkom bij de online training teamcoaching.

Tijdens deze training vind je theorie en praktische opdrachten voor coaching en zelfsturing van een team.

We starten met

Een introductie op teams en teamontwikkeling, daarin komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Teamfasen en teamthema’s
 • Basisbehoeften binnen teams en de samenwerking
 • De fasen van teams en passende interventies binnen teamcoaching
 • Het bouwen aan vertrouwen en samenwerking binnen teams, boven en onderstroom

Teamdiagnose. Wat speelt er in een team en hoe kan ik daarnaar kijken?

 • Onderscheid tussen formele en informele processen, ook wel de boven en onderstroom
  • Visie en doelstellingen
  • Procedures en afspraken
  • Taken en rollen
 • Informele processen, de onderstroom:
  • Communicatie en cultuur
  • Emoties en meningsverschillen
  • Persoonlijke patronen

Dynamieken binnen Teams, groepsdynamica en teamontwikkeling:

 • Interactiepatronen en persoonlijkheden, Ik en Wij
 • Parallelprocessen in teams en samenwerking
 • Leiderschapsstijlen en hun impact op teams
 • Omgaan met weerstand

Teamreflectie, teamontwikkelingsplan, interventies:

 • Sterke punten en verbeterpunten binnen teams
 • Realistisch teamontwikkelingsplan
 • Teamsignalering
 • Doorontwikkelen van teams en teamleden
 • Teamtools
  • Teamsignaleringsplan
  • Feedback geven
  • Leren van een incident
  • Eigenaarschap
  • Benutten van talenten

Veel succes met het online doorlopen van de lessen.

De eerste coachafspraak plannen we als je de lessen T-diagnose het afgerond. Zodat je weet wat er speelt en samen naar je analyse kunnen kijken.

De tweede afspraak richten we op de T-dynamiek.

De derde afspraak op het maken van T-ontwikkelingsplan