Skip to main content

Gorry Cleven

Over Gorry Cleven

In de loop der jaren verschoof de focus van mijn bedrijf In Scène van (psycho)drama- en bewegingstherapie naar supervisie en coaching van individuen en teams.

Jaren geleden gaf ik trainingen aan trainingsacteurs in het spelen van psychische aandoeningen. In opdracht schreef ik het Handboek voor trainingsacteurs voor de Trainersacteursacademie.

Voor meerdere organisaties en professionals verzorg ik leer-supervisie, coaching en begeleide intervisie. Voor de Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching ben ik regio- coördinator en organiseer ik kennisdeling.

Regelmatig geef ik trainingen op het gebied van parallelprocessen, intervisie begeleiding, supervisiemethodiek en samenwerking in teams. Voor Mies en Partners verzorg ik de training omgaan met mensen met psychische aandoeningen. In deze training werken we altijd met een trainingsacteur. Deze training voor juristen, advocaten en bewindvoerders is NOvA geaccrediteerd.

Onlangs heb ik een familieboek geschreven op basis van interviews met mijn broers en zussen. Schrijven is een rustpunt in mijn leven.

  • 25+ ervaring ervaring als coach, supervisor, therapeut en trainer
  • Schreef het boek Teams in welzijns- en gezondheidszorg
  • Ontwerper van het Teamraster, dialoogkaarten voor teams
  • Ontwikkelaar van de stralend falen intervisiemethode. kaartspel voor intervisie
  • Ook online interactief en met oog voor detail

Kenmerken Gorry Cleven

Energie spreiden

In het wielrennen heb ik geleerd mijn krachten te spreiden. Nog iets over te houden voor de finish. Met alle zintuigen open, toch focus houden. Een klus goed afmaken is belangrijker dan gebroken aankomen.

Optimist

Met de ervaring van een te jong overleden vader en een moeder die een eigen koers durfde te te bepalen, ben op mijn best in complexe vraagstukken, met oog voor meerdere belangen en partijen.

Parallel proces

Wat er tussen jou en de ander gebeurt wordt beïnvloed door je ervaringen hier en nu, toen en daar. Deze gelaagdheid kent een rijkdom aan ervaringen als kind, ouder en volwassene en worden zichtbaar in parallelprocessen.

Teamraster

Een spel voor teams over formele en informele processen. Door de boven- en onderstroom te herkennen zijn medewerkers en teams in staat sturing te geven aan persoonlijke en gezamenlijke leerontwikkeling.

Teams in welzijns- en gezondheidszorg

Bevindingen over teamontwikkeling in de forensische psychiatrie, algemene en geestelijke gezondheidszorg bundelde ik in het boek Teams in welzijns- en gezondheidszorg en het spel Teamraster.

In Scène

In 2005 startte ik met In Scène, een praktijk in supervisie, coaching, psychosociale begeleiding en (psycho)drama. De bedrijfsnaam ontleende ik aan mijn eerste boek. In Scène. Dramatherapie en ervaringsgerichte werkvormen.

Doen + ervaren + reflecteren = veranderen