Skip to main content

Hoe ver kijk jij mee met je supervisant? In supervisie kijk je mee met de supervisor, coach of therapeut (de professional) naar diens beroepsuitoefening. Naar diens interventies, naar de relatie, naar de innerlijke ervaring van de professional, naar het parallelproces en de relatie tussen professional en supervisor, de innerlijke ervaring en de bredere context.  Meekijken met al deze ogen vraagt in verbinding zijn met jezelf, met de ander en met de brede context. Openstaan op alle niveaus.

Het zeven ogen model werd in 2013 beschreven door Peter Hawkins and Nick Smith in  “Coaching, Mentoring and Organizational Consultancy. Supervision, Skills & Development”, Open University Press, McGrawHill (2013)  

The model proposes seven different perspectives (“eyes” or “modes”) from which to look at the case and generate new awareness in the coach.

•Eye 1: The Client
•Eye 2: The Coach´s Interventions
•Eye 3: The relationship between coach and client
•Eye 4: The Coach
•Eye 5: The Parallel Process
•Eye 6: The Supervisor
•Eye 7: The Wider Context

Laat een reactie achter