Skip to main content

Regelmatig krijg ik de vraag wat het verschil is tussen supervisie en intervisie? Bij intervisie begeleiden collega’s elkaar om hun persoonlijke verhouding tot het professionele functioneren te verbeteren. Net als in supervisie staan werkervaringen centraal. Zijn triple-loop learning, reflecteren op denken, voelen, willen en handelen, het doorlopen van de logische niveaus oftewel de boven en onderstroom belangrijke methodieken die ingezet worden. Intervisie kent een aantal rondes waarin de deelnemers elkaar verhelderende en verdiepende vragen stellen. Dit onderzoek is van wezenlijk belang alvorens tot een analyse of advies te komen. Intervisie vindt plaats binnen het kader van kwaliteitseisen van een beroepsuitoefening en binnen de opvatting van psychosociaal welbevinden binnen een organisatie, doelgroep of team. Intervisie kan door collega’s samen georganiseerd worden. Vaak kiezen intervisiegroepen en organisaties voor een externe procesbegeleider. Doorgaans bevat een intervisie groep tussen de 6 – 8 deelnemers. De frequentie kan variëren, 4 tot 6 keer per jaar.

Supervisie is gericht op leren van werkervaringen. Het leerproces van ervaringsleren vindt plaats middels reflectie op het persoonlijk leerproces in het professioneel functioneren. Tijdens de supervisiesessie en door middels van een reflectieverslag en de aanlevering van een werkinbreng. Supervisie zien we vaak in de context van een opleiding of registratie in een beroep. De deelnemer heeft dan te maken met een opleidingskader of een beroepskader en vastgestelde beroepseisen. De supervisant dient uiteindelijk zelfstandig een beroep op een verantwoorde manier uit te voeren én zelfsturend het eigen leerproces voort kunnen zetten, om zich professioneel te verbeteren. Supervisie vindt plaats in een reeks met een bepaalde tijdsduur. Supervisie kan individueel of in  groepen van maximaal 4 supervisanten plaatsvinden. Hoe groter de groep, hoe langer de duur per bijeenkomst. De supervisant bepaalt zelf welke ervaringen en vragen actueel zijn. Anders dan bij intervisie heeft de supervisor vaak een beoordelende rol binnen het opleidingskader of de registratie tot een specifiek beroep.

Steeds vaker zie ik intervisie en supervisie als begeleidingaanbod binnen organisaties. Ingegeven door HR- of opleidingsbeleid kom ik supervisie tegen als een aanbod aan medewerkers om onderzoeksruimte te nemen. De persoonlijk professionele ontwikkeling van de medewerker staat centraal, bijvoorbeeld in het kader van levensfase, loopbaanontwikkeling, balans of welbevinden. Vragen naar proces-begeleiden van intervisie onderzoek zie ik naast de beroepen in het onderwijs, begeleiding en behandeling een toenemende vraag in andere beroepsgroepen zoals juristen, advocaten, projectmanagers, bestuurders, ondernemers. Mensen willen leren van hun ervaringen en dat vind ik prachtig om te begeleiden.

Heb je vragen over supervisie of begeleide intervisie neem dan gerust contact op.

Bronnen: Frederike Bannink, Fer van den Boomen, Marcel Hoonhout, Rinus Merkies

Laat een reactie achter