Skip to main content

Natuurlijk willen deelnemers onder de aangescherpte richtlijnen weten of hun geplande training doorgaat. De driedaagse intervisie training zou voorjaar 2020 fysiek doorgaan en toch weer niet. Het is fijn dat ik goede ervaringen heb opgedaan met online begeleiden van intervisie, coaching en supervisie. Zelfs de online trainingen met een trainingsacteur verlopen verassend goed. Dus werd ook de driedaagse intervisie training omgezet naar een variant via Zoom. 

Deelnemers positiever dan ik had verwacht

Deelnemers vinden het prettig als de online bijeenkomsten gestructureerd verlopen. Actief deelnemers het woord geven, werken in subgroepen, vragen stellen of feedback geven via de chat, terugkoppeling met scherm of whiteboard delen. Inmiddels kent iedereen de mogelijkheden van beeldbellen wel. De reacties zijn positiever dan ik had verwacht!

Doen en ervaren 

Om te komen tot verdieping, verbinding en integratie. Blijft de vraag. Hoe breng ik het leren op meerdere lagen ook online op een interactieve manier tot stand?

Hoe?

Middels niet-talige reflectie, belevingsgerichte interventies, ervaringsgerichte werkvormen.

  • Voorbereidende opdrachten
  • Symbolische opdrachten zoals de brug, de hand, de ijsberg
  • Online intervisie via zoom
  • Intervisiemethoden samen doen 
  • Uitwisseling van opdrachten
  • Feedback vragen
  • Reflectie variaties
  • Online coach momenten 

Deze online intervisietraining biedt jou handvaten om intervisie te begeleiden en te implementeren binnen je werk.