Skip to main content

Ben jij er al uit! Wat doe jij na de lockdown? Als met vrienden op het terras zitten gewoon is? Als we weer een keuze hebben? Ga jij door met online ontmoetingen, ga je weer alles fysiek doen of een mix met het beste van beide werelden?  

Het voelt als zeven jaar geleden. Toen ik koos voor vooruitgang, duurzaamheid en kostenreductie en ik elektrisch ging rijden. Er waren twee partijen om me heen. De groep die me voor gek verklaarde en de groep die me aanmoedigde. In het begin heb ik een keer problemen gehad omdat het laadproces onderbroken werd terwijl ik voor een vergadering in Amsterdam was. Inmiddels is er een thuislader en is de infrastructuur gigantisch uitgebreid.

Staat dit met online werken ook te gebeuren? In het begin maakte ik de misser om veel te veel van een groep te vragen, voor het scherm te blijven met enige afstand. Inmiddels is er een rijkdom aan tools om online leren leuk en afwisselend te maken. Het bevalt me uitstekend. Ik ben in de online interactie directer en explicieter. De houding en mimiek zijn vol in beeld. Stem en uitdrukking zijn dichtbij zonder op iemands huid te zitten. ook al blijft het van belang om af te stemmen hoe dat is voor de ander. Ik merk wel hoe fijn het is om ook je spontaniteit in online ontmoetingen te gebruiken.

Het maakt me nog meer bewust van mijn eigen uitdrukking. Want die zie je natuurlijk ook voluit in beeld. Dat je samen zo in beeld bent is de reden waarom ik graag met een kunstwerk achter me werk. Een kunstwerk biedt speelruimte of ontsnappingsruimte als die nodig zou zijn. Het biedt de mogelijkheid een praatje te maken over iets van jou zonder dat je meteen centraal hoeft te staan. Het schept op dat moment een mogelijkheid tot symboliek, herkenning misschien. Het schept een brug waarin belevingen en gevoelens een weg kunnen vinden.

Dit kunstwerk is gemaakt door Sanne Nies, voor mij staat het voor de diepere betekenis die niet altijd in woorden te vatten is. Voor mij gaan kunst en online werken samen.