Skip to main content

De 3 basisvoorwaarden voor een geoliede samenwerking!

Wie wordt er nou niet blij van een samenwerking die lekker loopt? Zo eentje waarbij het lijkt alsof het allemaal vanzelf gaat. Je voelt je onderdeel van het geheel. Iedereen doet wat hij of zij moet doen. Je stimuleert en ondersteunt elkaar. Je krijgt waardering. En samen bereik je zonder al te veel problemen de resultaten waar jullie naar streefden. 

Maar in de praktijk van alledag verloopt een samenwerking lang niet altijd zo gesmeerd. Samenwerken is namelijk een complex proces, waarin allerlei bewuste en onbewuste factoren een rol spelen. ‘Gedoe’ tussen samenwerkende partners kan dat proces bijvoorbeeld behoorlijk ontregelen. Onderling onbegrip of onrust verstoren dat eerste enthousiasme waarmee iedereen aan het project startte. En dat heeft niet alleen effect op de manier waarop je samenwerkt, maar ook op het uiteindelijke resultaat.

Hoe zorg je er dan voor dat een samenwerking vanaf het allereerste moment klopt? En hoe zorg je ervoor dat iedereen zich prettig voelt en alles goed verloopt?

 De drie basisvoorwaarden voor een goede samenwerking

Hoe je het ook wendt of keert, samenwerken is mensenwerk. De kans van slagen is daarom groter als je bewust aandacht besteedt aan de sociale behoeften die wij als mens hebben. De basis voor een fijne samenwerking is de vervulling van 3 specifieke basisbehoeften.

Basisbehoefte 1: Ben ik in beeld?

De eerste belangrijke voorwaarde in een samenwerking is elkaar zien De mensen met wie je samenwerkt zien jou zoals je werkelijk bent. Je voelt je deel van het team en je wordt geaccepteerd. Je partners waarderen je om wie bent en wat je kunt.

Een voorbeeld uit mijn eigen samenwerkingservaring

Nog niet zo lang geleden heb ik zelf weer ervaren hoe fijn het is om ‘in beeld te zijn’ in een samenwerking. Naast mijn onderneming werk ials projectmanager dienst bij een opleidingscentrum. Op mijn initiatief zijn we gestart met het maken van afspraken over het afbouwen van mijn werkzaamheden. De waardering die ik voelde tijdens onze gesprekken, maar vooral de vraag ‘hoe zou jij het zelf willen’ gaven mij het gevoel echt gezien te worden.

Basisbehoefte 2: Heb ik invloed op de samenwerking?

De tweede basisbehoefte is weten dat wat je zegt en doet, er ook echt toe doet (red: link naar blog over invloed in samenwerking).In een goede samenwerking hebben alle partners zeggenschap. Anderen luisteren naar jouw mening. Zij waarderen wat je zegt en jullie nemen elkaars bijdrage mee in de uiteindelijke besluiten.

Een voorbeeld uit mijn eigen samenwerkingservaring

Het opstellen van een contract voor een opdracht is ook een vorm van samenwerken. Zo maakte ik laatst afspraken met een opdrachtgever over een project binnen het bedrijf. De mensen met wie ik sprak, hadden nog geen scherp omlijnde ideeën over de manier waarop zij het project wilden uitvoeren. Ze stonden open voor mijn voorstellen en mening. Ik kon daardoor de inhoud en de uiteindelijke vorm van het project mee bepalen. Het voelde als een fijne start van onze samenwerking. 

Basisbehoefte 3: Is de afstand of nabijheid passend voor mij?

De derde basisbehoefte is de juiste afstand of betrokkenheid — — tot de andere samenwerkingspartners en tot het project. Is die afstand of nabijheid gepast voor wie jij bent en de situatie waarin je je begeeft? Is er een goede balans tussen afstand en betrokkenheid?

Een voorbeeld uit mijn eigen samenwerkingservaring

De samenwerking bij de contractering voor de opdracht die ik hierboven beschreef, voelde niet alleen prettig vanwege de invloed die ik had op de uiteindelijke vorm en inhoud van het project. Ook met de afstand tot het project en betrokkenheid van iedereen zat het goed. Niemand van ons was bekend met alle ins en outs van de opdracht. En dat maakte het makkelijker om zaken van elkaar te scheiden. Ik kreeg de vrijheid om met een frisse blik naar de organisatie van de opdrachtgever te kijken en een analyse te maken. De opdrachtgever bracht de wensen in kaart en schetste de randvoorwaarden. We stelden op deze manier duidelijke grenzen, waardoor we een goede balans tussen afstand en betrokkenheid creëerden.

Het is nooit te laat om ermee te beginnen!

Natuurlijk is alleen aandacht besteden aan deze drie basisvoorwaarden bij de start een samenwerking niet voldoende. Het is belangrijk om ook gaandeweg bewust bezig te blijven. of als een samenwerking gedoemd lijkt te mislukken: het is nooit te laat om ermee te beginnen!

One Comment

Laat een reactie achter