Voorwaarden voor intervisie zijn Copy

Voorwaarden voor intervisie zijn:

 • Zelfstandig kunnen functioneren zonder inmenging van leidinggevenden
 • Zich een intervisie methode eigen kunnen maken
 • Intervisie kan al dan niet begeleid worden.

Een niet begeleide intervisie vraagt een hoge mate van zelforganisatie van een groep.   Werken aan de hand van een intervisie methode helpt om tot verdieping te komen.

 • Systematisch kunnen reflecteren op de eigen werkervaring.

Doorgaans een vaardigheid die medewerkers leren binnen supervisie of binnen een mensgericht beroep.

Reflecteren kun je leren. Werkvormen zijn daarvoor geschikt.

Heb aandacht voor de samenstelling, het opleidingsniveau en de levenservaring en de ervaring in de praktijk.

 • Maak afspraken met elkaar en met de organisatie, zet deze op papier. We noemen dit

dubbel contracteren, namelijk met elkaar en met de organisatie (vaak met de

leidinggevende). Maak afspraken over:

 • Inhoudelijke wensen, tijdsafspraken, is de intervisie wel of niet verplicht,
 • Wat te doen bij dubbele relaties
 • Vertrouwelijkheid
 • Verwachtingen
 • Werkwijze en methode
 • Facilitering vanuit de organisatie

Is er een ondersteunende beleidsnotitie, een intervisienotitie of is intervisie verankerd in

een kwaliteitsstatuut of in deskundigheidsbevordering?

Een belangrijke voorwaarde is het creëren van een veilige en betrouwbare omgeving

Een intervisiegroep is gebaat bij een veilige en betrouwbare omgeving. De deelnemers zijn verantwoordelijk voor hun bijdrage hieraan en zijn in staat hierop te reflecteren binnen intervisie en binnen hun werkcontext.

Vertrouwelijkheid: Tijdens een intervisie bijeenkomst vertellen de deelnemers iets over hun werkzaamheden. Daar zitten professionele en persoonlijke elementen in. Het is belangrijk af te spreken dat wat er tijdens een intervisie aan de orde komt niet daarbuiten wordt besproken.

Het is belangrijk dat inbrengers van vraagstukken de sfeer in de intercollegiale groep als veilig ervaren. Immers, door een werkvraag in te brengen stel je je kwetsbaar op. Veiligheid ontstaat als de collega’s zich onthouden van normatieve, denigrerende of veroordelende opmerkingen. Een open basisattitude is belangrijk.

Een open basisattitude bestaat uit de volgende elementen:

 • Niet weten, nieuwsgierig

Heel vaak kun je oplossingen aandragen of heb je een overtuiging waarom je iets op een bepaalde manier kunt doen. Het is van belang dit voor je te houden en nieuwsgierige, niet wetende vragen te stellen. Waardoor de inbrenger geprikkeld wordt om stil te staan.

 • Mensen zijn verschillend en verschillen zijn waardevol en van belang om te onderzoeken.
 • Patronen, levensfasen, persoonlijke ervaringen, professionele veranderingen zorgen voor een afwisseling in kwetsbare en verdiepende periodes.