Leercirkel Copy

Leercirkel van Kessel

Elke deelnemer kan op een ander niveau insteken. De leercirkel zoals van Kessel deze onderscheidt in de ken-weg, de keuze-weg en de handelings-weg is een hulpmiddel waarmee je stapsgewijs kunt komen tot actie.  Het helpt je om in intervisie kleine stappen te zetten.

Ken-weg

 • De ervaringen expliciteren
 • Onder woorden brengen en concretiseren (subjectieve keuzes)
 • Besef van een subjectieve blik; de methode van het dubbele perspectief toepassen; het observerende zelf tegenover het participerende zelf
 • Problematiseren van de geconcretiseerde ervaring
 • (Her)ontdekkingen benoemen, inzicht verwerven
 • Generaliseren van verworven inzicht

Keuze-weg

 • Transfer naar andere situaties, personen
 • Actiewenselijkheid
 • Actiemogelijkheden
 • Actiekeuzes

Handelings-weg

 • Actieplan
 • Uitvoering van acties en nieuwe ervaringen opdoen