Integratie van leren en leven Copy

Integratie van leren en leven

Integratie is een samenbrengen van ervaringen vanuit verschillende contexten en op verschillende niveaus.

Verandering is een ingrijpend proces, dat gevolgen heeft voor het bestaande patroon van denken, voelen, handelen en willen. Het raakt aan de identiteit van het beroep en de persoon. Waarbij de methode binnen het beroep een referentiekader is en de context waarin het leren plaats dient te vinden. Dat betreft het de werkcontext en de privécontext. Daarbij worden zelfbeleving en zelfwaardering aangesproken en komen deelnemers ethische normen en waarden tegen.

Verandering vooronderstelt een bewuste inzet van houding, kennis en vaardigheden. Tegelijkertijd worden nog onbewuste gedachten en gevoelens geactiveerd, waarmee er een spanningsveld in het leren en veranderen kan ontstaan.

Deelnemers aan een intervisie brengen hun ervaringen in om hun professionele handelen te verbeteren. Uiteraard is een intervisie onvoldoende om tot daadwerkelijk gedragsverandering te komen. Er zijn nog een aantal vlieguren nodig om ook daadwerkelijk het geleerde vaardig toe te passen. De deelnemer zal zijn eigen leerproces zelf ter hand nemen. Soms gesteund door collega’s, een team, een beroepsgroep of een organisatie. Door aandacht te besteden in een intervisie aan de transfer naar de praktijk kan de deelnemer het geleerde toepassen in de context van zijn of haar beroep.

De volgende zaken zijn daarvoor relevant:

  • Is de deelnemer in staat tot zelfreflectie.
  • Is er sprake van intrinsieke motivatie of een urgent extern belang, overtuiging.
  • Voelt de deelnemer zich eigenaar van zijn leerproces.
  • Welke stappen zijn er nodig in de transfer.

Zelfreflectie is noodzakelijk zodat de deelnemer zijn eigen leerproces ter hand kan nemen. Dan herkent de deelnemer zijn of haar eigen krachtenveld en weet deze wanneer eer ondersteuning nodig is en wanneer deze zelfstandig kan leren.

Op het moment dat een deelnemer tot actie kan overgaan is deze eigenaar van zijn leerproces. Dit is essentieel.

Een maatje binnen een team of de organisatie kan behulpzaam zijn.

Het voordeel van het delen van je ervaringen is dat je deze expliciteert. Door deze concreet te benoemen kan er opnieuw reflectie en feedback plaatsvinden waarmee verdieping en verankering ontstaat.