Ervaringsgerichte interventies Copy

Ervaringsgerichte interventies

Wil je gebruik maken van ervaringsgerichte interventies of werkvormen binnen intervisie dan is het van belang dat de interventie past bij de behoefte of leervraag. 

Bij een team waar stress en vermoeidheid speelt kan het prettig zijn te starten met een ademhalings- of ontspanningsoefening. Bij een team waar samenwerkingsvragen liggen kan een samenwerkingsopdracht prettig zijn.

 

Rollenspel

Bij een rollenspel gaat het er om dat er inzicht ontstaat in de situatie van iemand anders door je te verplaatsen in de persoon, diens gedrag in een specifieke situatie. De doelstelling van een rollenspel is om te begrijpen wat de gebeurtenis inhoudt en wat voor gevoelens dat met zich meebrengt.

Om een rol goed te spelen zijn een aantal zaken van belang:

 • De situatiebeschrijving en een concrete opdracht.
 • In welke situatie bevindt de deelnemer/rollenspeler zich en wat moet hij/zij doen.
 • Een realistische situatie; een rol die een ver-van-je-bed-show is, maakt dat deelnemers zich niet goed in de rol kunnen inleven.

Het leereffect van het rollenspel zit in de nabespreking.

Geef de deelnemers die niet spelen een observatie opdracht. waardoor ze na afloop kunnen benoemen wat goed ging, wat dat bij hen opriep, wat eventueel een tip zou kunnen zijn.

De nabespreking dient plaats te vinden direct na het rollenspel. Eerst op basis van de ervaringen van de rollenspelers en daarna op basis van aantekeningen van de observatoren.

het is van belang dat de deelnemers durven te experimenteren met ander gedrag, zonder dat zijn bang zijn daarop naderhand te worden ‘gepakt’. Vaak is een expliciete afspraak hierover de beste manier om dit te regelen. Deelnemers zijn op dat moment oefenmateriaal voor elkaar.

Varianties

 • Simulatie
  Nabootsen van een bestaande situatie, bijvoorbeeld van een groep die samen moet werken met een andere groep, of met een persoon. Naarmate het dichter ‘op de huid’ van de deelnemers komt neemt het belang van de nabespreking toe.
 • Rolverwisseling
  Bij vastgelopen discussies, of bij een conflict, is het overnemen van de rol van de ander soms een nuttig instrument om beter de argumenten van de ander te leren kennen.
 • Alter-ego of dubbel
  De rollenspeler krijgt toegevoegd een tweede speler, die zegt wat de rollenspeler zou kúnnen denken, maar niet zegt (niet durft te zeggen). Die tweede rollenspeler is het alter-ego, letterlijk, de ‘andere ik’, een dubbel. De ‘alter’ moet als het ware de onbewuste kanten van de rollenspeler naar boven weten te halen.
  Een rollenspel is bedoeld om de onbewuste kanten bewust te laten worden, en daarmee beter hanteerbaar. Diegene die het rollenspel speelt moet bereid zijn om zichzelf ter discussie te stellen.