De lege stoel Copy

De lege stoel

Bij de lege-stoel-methode moet er voldoende veiligheid in de groep zijn.

Door het uitspelen van een problematische situatie, worden handelingsalternatieven aangereikt.

De deelnemers maken aantekeningen over denken, gevoelens en handelingsneigingen. Zij delen dit na afloop.

 

Stap 1  Inbreng
De inbrenger geeft in het kort het vraagstuk weer.

Stap 2 Situatie weergeven
De inbrenger geeft over en weer de eigen positie en die van de tegenspeler weer door het neerzetten in interactie en wisselt daarbij ook fysiek van stoel.

Stap 3 Wisseling
De inbrenger neemt de positie van de tegenspeler in en vraagt anderen zijn positie in te nemen.

Stap 4 Voorbeeld
Anderen laten om de beurt zien hoe zij zich zouden gedragen in die situatie, hoe zij zouden interveniëren.

Stap 5 Reactie inbrenger
De inbrenger geeft aan waardoor hij zich laat beïnvloeden.

Stap 6 Oefening eigen positie
De inbrenger kiest één van de anderen om zijn tegenspeler te spelen en oefent nu nieuw gedrag.

Stap 7 Afronding
De inbrenger benoemd gedachten, gevoelens en handelingsneigingen, in relatie tot het tegenspel, welk gedragsalternatief werkte.
De overige deelnemers delen hun bevindingen.

wat is de opbrengt ten aanzien van het vraagstuk?