Afrondende opdracht

Afrondende opdracht

Maak een eind reflectie verslag:

  • Met daarin je persoonlijke leerthema’s, je organisatie analyse en je parallelproces.
  • Welke aandachtspunten t.a.v. de deelnemers is hierin van belang?
  • Wat zijn je aandachtpunten voor je rol als intervisie begeleider?

Lever deze 2 weken voor de afrondende coaching in.