3.07 De socratische dialoog

De socratische dialoog

Stap 1
Toelichting van het onderwerp door de inbrenger; situatieschets, betrokken partijen, probleemstelling. Eventuele verduidelijkingsvragen, samenvatting door de voorzitter, faciliteren post-its.

Stap 2
Deelnemers stellen minimaal 1 open vraag (maximaal 3), schrijven deze afzonderlijk op een post-it.

Begeleider ziet erop toe dat een vraag open is.

Stap 3
Inbrenger typeert vragen in neutraal, warm en koud.

Stap 4
Beantwoording van de warme vragen.

Stap 5
Probleeminbrenger herformuleert probleem.

Stap 6
Deelnemers  geven aan  door welke krachten in de persoon of organisatie het probleem bestaat.
Inbrenger bepaalt of de strekking voor hem / haar juist is.
Eventuele tips vanuit de deelnemers.

Stap 7
Inbrenger vertelt hoe hij / zij het probleem gaat aanpakken op basis van de verworven inzichten.