3.02 Teamdoelmatigheid

Teamdoelmatigheid

Teamdoelmatigheid is door meerdere auteurs beschreven in verschillende niveaus. Het verband tussen de verschillende niveaus is van belang om tot doelmatigheid te komen en staat niet los van de groepsontwikkeling. Het ene niveau kan niet zonder het andere.

Binnen een visie zijn heldere doelstellingen en duidelijke eindtermen geformuleerd. Er is sprake van een taak en rol verdeling met bijbehorende bevoegdheden en verantwoordelijkheden. De sociale interactiestijlen zijn over de teamleden verdeeld en een ieder is in staat één of meer rollen op zich te nemen. Dit maakt een team flexibel en stevig. Als iemand uitvalt, kunnen uitvoeringsaspecten van elkaar overgenomen worden. Procedures ondersteunen de werkuitvoering en dragen ertoe bij dat een aantal werkzaamheden uniform en volgens de geldende kwaliteitsafspraken uitgevoerd worden. Effectieve interpersoonlijke relaties bieden houvast, wederzijds vertrouwen en feedback. Het proces van samenwerking ervaren vraagt om voortdurende reflectie op de uitvoering en het proces.

Het bewust worden van onbewuste processen is niet alleen van belang op persoonlijk niveau zoals eerder beschreven. Ook op teamniveau zijn bewuste en onbewuste processen van belang om de uitvoering van de werkzaamheden te verdelen en de dynamiek in de samenwerking te sturen. Zeker in de ontwikkeling naar meer zelfsturing dienen teams zich meer en meer bewust te zijn van hun bewuste en onbewuste gedrag. Waardoor ze kunnen herkennen wanneer ze elkaar in de weg zitten of juist efficiënt samenwerken.

 

Zichtbare en bewuste processen zijn meestal op papier terug te vinden zijn:

  • In de missie-visie-doelstellingen
  • In de taken & rollen
  • In de procedures & werkprocessen

Er zijn daarnaast ook onzichtbare en onbewuste processen die niet zo grijpbaar zijn maar wel invloed hebben op de samenwerking, denk daarbij aan:

  • Communicatie & cultuur
  • Emoties & meningsverschillen
  • Persoonlijke patronen

Door de combinatie van de hiervoor genoemde teamprocessen en de teamontwikkelingsfase zoals eerder beschreven ontstaat er een teamraster. Waarmee teams in elk proces en op elk niveau kunnen kijken wat ze al doen en wat ze kunnen ontwikkelen. In het teamraster is dat omgezet naar primaire kleuren en gemengde kleuren. De primaire kleuren (geel, blauw en rood) staan voor de zichtbare, beschreven en bewuste processen. De gemengde kleuren staan voor de onzichtbare en onbewuste processen.

1 staat voor de kennismakingsfase in de teamontwikkeling en 10 staat voor de bezinningsfase. .

Vul dit raster in voor een team waar je onderdeel van uitmaakt of waar je mee werkt.

Deel deze informatie in de Padlet