2.07 Oplossingsgerichte en positieve intervisiemethode

Oplossingsgerichte en positieve intervisiemethode

Deze methode is gebaseerd op de positieve intervisie methode van Frederike Bannink. Het werkt naar oplossingen toe middels dat wat werkt en dat wat goed gaat. Dat wil niet zeggen dat je niet stil mag staan bij lastige vragen of zaken die je raken. Juist wel. De manier waarop iedereen vragen stelt of reacties geeft is gebaseerd op de positieve psychologie.

Binnen de positieve psychologie, (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000) zijn drie onderwerpen essentieel:

 • positieve ervaringen die mensen hebben zoals liefde, geluk en hoop,
 • positieve eigenschappen, zoals je vitaal voelen, doorzettingsvermogen, wijsheid
 • positieve organisaties, teams. Instellingen die een verschil kunnen maken binnen hun werkveld, de maatschappij

Deze intervisie methode helpt de deelnemers zich te richten op een positieve focus. Vanuit een positieve focus vindt een ander onderzoek plaats en komen andere oplossingen naar voren. Dit levert oplossingsgerichte en positieve acties op.

Maak afspraken over

 • Veiligheid: alles wat verteld wordt, blijft binnen deze groep.
 • Verantwoordelijkheid: iedereen levert een bijdrage aan een zinvolle intervisie
 • Vertrouwen geven aan de voorzitter en de inbrenger.
  • Voorzitter heeft de taak om de structuur te bewaken ieder doet op een eigen manier. De perfecte manier bestaat niet

Spreek vooraf af wie de voorzitter is en wie iets inbrengt.

Dat kan iets zijn wat je raakt, wat je methodisch of in de samenwerking bezig houdt of wat je lastig vindt.

 1. POSITIEVE START 15 minuten

Begin met een openingsrondje:

 1. Vertel waar je tevreden over bent, wat de prullenbak in kan en wat je wil veranderen?
 2. Oftewel; wat maakte je blij, waar ben je ontevreden over en wil je vanaf, wat roept op tot verbetering?
 3. Als er een storing is de je kwijt wil om verder te kunnen, vertel je deze kort en vertel je ook wat je oplossing zou kunnen zijn.
 4. De andere deelnemers luisteren

 

 1. DOELFORMULERING EN VERHELDERING 15 minuten

In deze fase richt zich op het nog scherper krijgen van de vraag en het doel.

 1. De inbrenger legt uit wat zij of hij wil inbrengen: een casus, een dilemma, iets wat raakte, een gevoel zoals bijvoorbeeld onzekerheid, of frustatie
 2. De andere deelnemers en de voorzitter stellen vragen om een doel voor de intervisie te formuleren. Denk daarbij aan de volgende vragen om een positief doel te formuleren:
 3. Wat wil je in plaats van het probleem?
 4. Wondervraag: als je morgen wakker wordt en het probleem is opgelost. Waar merkt je dat dan aan? Voel je je dan anders, doe je anders? Merken anderen daar iets van? Welke invloed heeft dat op je dag?
 5. Breng de inbrenger terug naar hem/haarzelf: Hoe is het probleem van de klant jou probleem geworden?
 6. Verhelderingsvragen: Wat is op dit moment het belangrijkste voor jou? Wat maakt het dat je er nu iets aan wilt doen? Welke feitelijkheden kun je nog meer vertellen over de situatie? Wie zijn betrokken bij dit probleem? Wat wil je te bereiken?
 7. Basis oplossingsgerichte vragen: Waarop hoop je na deze intervisie? Welk verschil zal dat maken voor jou, voor je cliënten, diens naasten, andere betrokkenen,  je collega’s? Hoe zal je je voelen?
 8. De inbrenger herformuleert haar of zijn vraag.

 

 1. HET VINDEN VAN VAARDIGHEDEN EN TALENTEN 15 minuten

In deze fase sta je stil bij de vaardigheden en talenten die al – onbewust – ingezet zijn.

 1. Deze vraagt wordt uitgangspunt voor de verdere intervisie
 2. Door middel van oplossingsgerichte vragen aan de inbrenger wordt het inzicht vergroot.
 3. Oplossingsgerichte vragen zijn: De schaalvraag van 0-10, waar sta je nu wat jouw inbrengvraag betreft? Wat maakt dat je daar staat? Als je een stap verder zou staan wat is er dan veranderd?
 4. Welke acties heb je al ingezet?
 5. Hoe is je dat gelukt?
 6. Hoe wordt het probleem minder?
 7. Wanneer heb jij minder last van het probleem?

 

 1. WERKEN AAN ONTWIKKELING 15 minuten

Deze fase is gericht op de ondersteuning van de inbrenger in het zetten van stappen.

 1. Aan elke signalen merk je vooruitgang? Wat zal jouw volgende stap zijn? Welk effect verwacht je?
 2. Welke stappen hebben tot de vooruitgang geleid, welke daarvan kun je herhalen?
 3. Wat geeft je vertrouwen in dat het je gaat lukken?
 4. Welke knellingen kunnen zich voordoen en wat helpt je deze te overwinnen?
 5. Welke gedachten heb je uit te dagen als ze je in de weg zitten? Wie kan je hierbij steunen?
 6. Hoe ziet jou cirkel van invloed en van betrokkenheid eruit? Teken deze en hoe richt je je op waar je invloed op hebt?
 7. Hoe voelt het als je je doel hebt bereikt en hoe maak je dat zichtbaar?

 

 1. TERUGKIJKEN OM VERDER TE GAAN. TER AFSLUITING 10 minuten

Deze fase is gericht op het ophalen van de inzichten en acties bij alle deelnemers.

 1. Wat heb je uit deze intervisie gehaald?
 2. Wat was voor jou een belangrijk inzicht tijdens deze intervisie?
 3. Benoem je sterke kanten en waar je uitdaging in ziet?
 4. Wat heeft voor jou gewerkt in deze intervisie?
 5. Wat is jouw bijdrage geweest?

Tot slot vult iedereen vult de Groep Rating Scale over de intervisie. Spreek af wie de  scores verzamelt en deelt met de andere deelnemers.

Je geeft antwoord op 4 vragen

 • Relatie en interactie 0———10
 • Doelen en onderwerpen 0———10
 • Aanpak en werkwijze 0———10
 • Algeheel 0———10