2.05: Leercirkel

De leercirkel zoals van Kessel deze onderscheidt in de ken-weg, de keuze-weg en de handelings-weg is een hulpmiddel waarmee je stapsgewijs kunt komen tot gedragsverandering en handelingsalternatieven. De leercirkel neemt je stapsgewijs mee om in intervisie vanuit een werkervaring kleine stappen te zetten naar een nieuwe actie.

Ken-weg

 • De ervaringen expliciteren
 • Onder woorden brengen en concretiseren (subjectieve keuzes)
 • Besef van een subjectieve blik; de methode van het dubbele perspectief toepassen; het observerende zelf tegenover het participerende zelf
 • Problematiseren van de geconcretiseerde ervaring
 • (Her)ontdekkingen benoemen, inzicht verwerven
 • Generaliseren van verworven inzicht

Keuze-weg

 • Transfer naar andere situaties, personen
 • Actiewenselijkheid
 • Actiemogelijkheden
 • Actiekeuzes

Handelings-weg

 • Actieplan
 • Uitvoering van acties en nieuwe ervaringen opdoen