2.01: Ik en mijn organisatie

Voor je professionele identiteit put je uit je persoonlijke identiteit, je overtuigingen, je handelingsrepertoire. Je professionele identiteit staat niet los van de wijze hoe jij je beroep uitoefent en de organisatie waarin je werkt. Hoe je daarin je kwaliteiten en talenten kunt benutten en je jezelf kunt ontwikkelen.

De professionele identiteit kan versterkt worden binnen je team en organisatie. Talenten ontwikkelen zich binnen de samenwerking. Je persoonlijke patronen kunnen uitgroeien tot parallelprocessen op het moment dat deze zich tegelijkertijd in meer dan een situatie voordoen. Je professionele identiteit kan uitgroeien tot een professionaliteit die past binnen de context van werk en beroep.

Je professionele identiteit is te omschrijven als je visie, zelfbeeld met de bijbehorende gevoelens van uniciteit en eigenwaarde binnen de organisatie context.

In deze opdracht beschrijf je je levensloop, je opleiding en je organisatie. Je maakt een sterkte zwakte analyse en kijkt de vanuit elk perspectief welke waardes belangrijk zijn. Dit geeft inzicht in je professionele identiteit en de invloed van je persoon en de organisatie daarop. Dit is helpend om (tegen)overdracht en parallelprocessen helder te krijgen.

Levensloop

 • Globale omschrijving van hoe je geworden bent wie je bent?
 • Welke life-events heb je meegemaakt?
 • Welke keuzes maakte jezelf en welke werden bepaald voor jou?
 • Welke waarden en overtuigingen zijn daaruit voortgekomen?

Je opleiding en loopbaan

 • Wie bepaalde wat in je opleiding- en beroepskeuzes?
 • Welke momenten zijn essentieel geweest?
 • Welke sterktes en zwaktes zijn daaruit ontstaat?
 • Welke waarden en overtuigingen zijn essentieel in je beroep?

De organisatie waar je nu werkzaam bent

 • Waaruit is je organisatie ontstaan?
 • Welke belangrijke gebeurtenissen zoals crisis, fusies, schaalvergroting, krimp, faillissement hebben plaatsgevonden?
 • Wat zijn de waardes, overtuigingen / sterktes en zwaktes van de organisatie waar je werkzaam bent?

Huiswerk 

Maak een analyse van jezelf als mens en als professional, en van jezelf als medewerker in een team – organisatie

Verder lezen

Cleven. G. (2008). Teams in welzijns- en gezondheidszorg. Ontwikkeling en begeleiding. Bohn Stafleu van Loghum 2008.

Haans, T., (2006). Parallelprocessen in organisaties. Begrippen, herkennen en aanpak. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.