1.08: Taak en rol als intervisie begeleider

De taken en rollen voorafgaand aan de bijeenkomst

Deze taken en rollen kun je verdelen over de deelnemers en daarin rouleren.

 • Planning van data en een geschikte ruimte
 • Procedure afspreken bij verhindering
 • Taakverdeling tussen de deelnemers, denk aan
  • De gespreksleider of voorzitter
  • De inbrenger, afspreken of de inbreng vooraf opgestuurd gaat worden
  • De verslaglegger
  • Deelnemers
  • De observatoren
 • Planning van inbreng
 • Planning voorzitter of gespreksleider
 • Afspreken van de intervisie methode
 • De overgang van werk naar intervisie organiseren d.m.v. een werkvorm
 • Terugkoppeling of samenvatting van de vorige bijeenkomst

Taken en rol als intervisiebegeleider tijdens de intervisie

 • Terugkomen op de inbreng en afgesproken acties van de vorige bijeenkomst
 • Leiden van de bijeenkomst volgende de afgesproken methode,
  • daarin de stappen, de tijd en de structuur bewaken
 • Aandacht voor ‘storingen hebben voorrang’
 • Inbrenger uitnodigen
 • Deelnemers uitnodigen open vragen te stellen
 • Bewaken van de proces stappen van de gekozen intervisie methode
 • Algemene stappen zijn:
  • Inbreng inventariseren en keuze inbreng
  • Verhelderende en verdiepende vragen stellen
  • Adviezen, tips en actieplan van de inbrenger, opbrengst voor de deelnemer
  • Evaluatie
 • Geven van samenvatting en mogelijke thema’s voor de volgende keer
 • Acties afspreken.
 • Bij acties naar derden, afspreken wie wat doet

Taken en rollen achteraf:

 • Afspraken over verslaglegging, persoonlijk of gezamenlijk logboek of document
 • Vasthouden opbrengst of inzichten