1.03: Voorwaarden

Voorwaarden:

 • Zelfstandig kunnen functioneren zonder sturing van leidinggevenden
 • Zich een intervisie methode eigen kunnen maken
 • Tijd en ruimte
 • Taak en rol verdeling
 • Intervisie kan al dan niet begeleid worden
  • Een niet begeleide intervisie vraagt een hoge mate van zelforganisatie van een groep
 • Zich kunnen verplaatsen in de ervaring van een ander
 • In staat zijn tot reflectie
 • Werken aan de hand van een intervisie methode helpt om tot verdieping te komen en systematisch te kunnen reflecteren op een werkervaring

Reflecteren is een vaardigheid die professionals leren in de opleiding tot een mensgericht beroep. Reflecteren kun je leren aan de hand van werkvormen.

Heb aandacht voor de samenstelling, het opleidingsniveau, de levenservaring en de ervaring in de praktijk.

Afspraken

Maak inhoudelijke afspraken met alle deelnemers. Maak apart zakelijke afspraken met de organisatie, zet deze op papier. We noemen dit dubbel contracteren, met elkaar en met de organisatie (vaak een leidinggevende).

Maak afspraken over:

 • Inhoudelijke wensen, tijdsafspraken
 • Wijze van inbreng, vooraf, op toerbeurt, planning
 • Actieve participatie van alle deelnemers
 • Wat te doen bij dubbele relaties
 • Vertrouwelijkheid
 • Verwachtingen
 • Werkwijze en methode
 • Facilitering vanuit de organisatie

Is er een ondersteunende beleidsnotitie, een intervisienotitie of is intervisie verankerd in een kwaliteitsstatuut of in deskundigheidsbevordering?

Veiligheid en vertrouwen

Een belangrijke voorwaarde is het creëren van een veilige en betrouwbare omgeving

Een intervisiegroep is gebaat bij een veilige en betrouwbare omgeving. De deelnemers zijn verantwoordelijk voor hun bijdrage hieraan en zijn in staat hierop te reflecteren binnen intervisie en binnen hun werkcontext.

Vertrouwelijkheid: Tijdens een intervisie bijeenkomst vertellen de deelnemers iets over hun werkzaamheden. Daar zitten professionele en persoonlijke elementen in. Het is belangrijk af te spreken dat wat er tijdens een intervisie aan de orde komt niet daarbuiten wordt besproken.

Het is belangrijk dat inbrengers van vraagstukken de sfeer in de intercollegiale groep als veilig ervaren. Immers, door een werkvraag in te brengen stel je je kwetsbaar op. Veiligheid ontstaat als de collega’s zich onthouden van normatieve, denigrerende of veroordelende opmerkingen. Een open basisattitude is belangrijk.

Een open basisattitude bestaat uit de volgende elementen:

 • Niet wetende attitude
 • Oprechte nieuwsgierigheid
 • Niet invullen, wel doorvragen
 • Adviezen uitstellen

Heel vaak kun je oplossingen aandragen of heb je een overtuiging waarom je iets op een bepaalde manier kunt doen. Het is van belang dit voor je te houden en nieuwsgierige, niet oordelende vragen te stellen. Waardoor de inbrenger geprikkeld wordt om stil te staan. Bijvoorbeeld bij:

 • Patronen, levensfasen, gender, etniciteit, persoonlijke ervaringen, professionele veranderingen zorgen voor een afwisseling in kwetsbare en verdiepende periodes.

Verschillen zijn waardevol en van belang om te onderzoeken.

Voorbeelden van afspraken

Bij onderwerpen vind je een voorbeeld van afspraken met deelnemers.