1.02: Definitie

Wat is jouw definitie?

Maak een definitie van intervisie zoals die past bij wat jou en je werksetting.

Plaats deze definitie in de Padlet